rahti laskeminen

Estimaattien vain. Hinnat on todentaa todellinen lainaus Poseidon.